Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2013

nikovero
i, że kocham Cię najmocniej, do granic możliwości - pomyślę jeszcze z uśmiechem przed snem.
— J.
Reposted fromjoannem joannem

February 06 2013

nikovero
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viajoannem joannem
nikovero
Niektóre znajomości chciałabym zacząć od nowa, a niektórych w ogóle. 
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viajoannem joannem
nikovero
3316 e169
Reposted fromthumbsup thumbsup viajoannem joannem
nikovero
3306 914d
Reposted fromretaliate retaliate viajoannem joannem

January 30 2013

nikovero
Gdy zdecydujesz się dać z siebie wszystko będziesz zdumiony, jak wiele w życiu osiągniesz.
— Vince Lombardi
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viajoannem joannem

January 24 2013

nikovero

January 23 2013

nikovero
1758 7128 500
Reposted fromcavovo cavovo

January 22 2013

nikovero
Tamtego dnia zauważyłem, że jesteś złośliwa nie tylko dla ludzi, ale też dla samej siebie. Wiesz, jak mocne są Twoje uczucia, jak wrażliwa jesteś. Dlatego paliłaś wszystkie mosty prowadzące do Ciebie. Bałaś się i wciąż się boisz. Nie pozwalasz sobie samej się zakochać, chociaż tak na prawdę, tego chcesz. Ten smutek był w Twoich gestach i słowach, nie w oczach czy uśmiechu. Twoja złośliwość dla siebie samej polega na tym, że się ograniczasz, swoje plusy zamieniasz w minusy. Chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie boję się ognia. Pal mosty, ścieżki, listy i zdjęcia. Wspomnienia. Ja i tak będę iść w Twoją stronę, bo jeśli miałbym wybrać jedną rzecz, która dzieli nas najbardziej, pominąłbym gust muzyczny, styl ubierania czy ulubioną potrawę. Różni nas podejście do miłości. Ty uciekasz, ja dążę do niej. Kiedyś Cię dogonię, zobaczysz. I jeszcze mi za to podziękujesz. 
— on umie bawić się słowami.
Reposted fromyunyunyunnie yunyunyunnie viajoannem joannem
nikovero
4336 f743
Reposted frommickeymouse mickeymouse viajoannem joannem
nikovero

January 12 2013

nikovero

Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem.

— Marek Hłasko, 'Pętla'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viajoannem joannem
nikovero
Jak to dobrze wiedzieć, że ktoś Cię akceptuje, docenia... że Cię kocha za to, kim jesteś, a nie ze względu na więzy krwi czy z obowiązku.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viajoannem joannem
nikovero
5830 290d
feelings
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajoannem joannem

January 09 2013

nikovero
6297 0d1c
Reposted fromfortherecord fortherecord

December 30 2012

nikovero
0649 3591

Proszę, byś przed snem spojrzał w niebo i pomyślał o mnie, że jestem, żyję i zasypiam pod tym samym niebem, co ty. Skoro nie mogę być przy tobie, to przynajmniej możemy dzielić te chwile i, a nuż uda nam się sprawić, by nasza miłość trwała wiecznie...

- Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
     

Reposted fromMissBovary MissBovary
nikovero
0668 5e19
Reposted fromlafemmechocolat lafemmechocolat

December 06 2012

nikovero
9639 f2da
Reposted fromblank-page blank-page

November 27 2012

nikovero
Chodź, opowiem Ci o moim życiu. O miłości, która miała trwać wiecznie. O przyjaźni, której nie było. O bliskich mi osobach, które nagle odeszły.

Reposted fromirresolute irresolute viajoannem joannem
nikovero
4019 9442 500
Reposted fromalmala almala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl